Home Voor wie Over Eurocept Veelgestelde vragen Contact


Lees meer over:

Is dit uw eerste kennismaking met PlazaConnect?

U bent:

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wij wijzen u op het feit dat in dit informatiesysteem persoonlijke gezondheidsinformatie wordt verwerkt, die vertrouwelijk behandeld dient te worden door de gebruikers van dit systeem.